Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PROVITA

DSC_0012

Jesteśmy z Wami od 1 sierpnia 2006 roku.

Zostań naszym pacjentem!

1. Deklaracja wyboru lekarza. 

2. Deklaracja wyboru pielęgniarki. 

3. Deklaracja wyboru położnej. 

4.Deklaracja łączona do lekarza, pielęgniarki i położnej.

 

Pacjent nie ma obowiązku zgłaszania dawnemu lekarzowi zmiany opieki medycznej. Wszystko to reguluje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypełnioną deklaracje przynieś do rejestracji PROVITA przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A.

Harmonogram Pracy lekarzy

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek:
• pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
• osoby upoważnionej przez pacjenta,
• uprawnionego podmiotu w rozumieniu odrębnych przepisów, w razie śmierci pacjenta – osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

2. Druk wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pobrać można w:
• rejestracji na II piętrze przychodni,
• biurze przychodni – pokój nr 221,
• dokumenty do pobrania i wydruku (kliknij by pobrać): wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej,

3. Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest:
• do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu – bezpłatnie;
• do sporządzenia z niej wypisów, odpisów lub kopii na koszt wnioskodawcy.

czytaj więcej