Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PROVITA

DSC_0012

Jesteśmy z Wami od 1 sierpnia 2006 roku.

Zostań naszym pacjentem!

 

1. Deklaracja wyboru lekarza. 

2. Deklaracja wyboru pielęgniarki. 

3. Deklaracja wyboru położnej. 

4.Deklaracja łączona do lekarza, pielęgniarki i położnej.

 

Pacjent nie ma obowiązku zgłaszania dawnemu lekarzowi zmiany opieki medycznej. Wszystko to reguluje Narodowy Fundusz Zdrowia. Wypełnioną deklaracje przynieś do rejestracji PROVITA przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2A.

Certyfikt ISO 9001:2009

Z przyjemnością informujemy, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA Sp. z o.o. wdrożył i stosuje od dnia dzisiejszego System Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek:
• pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
• osoby upoważnionej przez pacjenta,
• uprawnionego podmiotu w rozumieniu odrębnych przepisów, w razie śmierci pacjenta – osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

2. Druk wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej pobrać można w:
• rejestracji na II piętrze przychodni,
• biurze przychodni – pokój nr 221,
• dokumenty do pobrania i wydruku (kliknij by pobrać): wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej i upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej,

3. Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest:
• do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu – bezpłatnie;
• do sporządzenia z niej wypisów, odpisów lub kopii na koszt wnioskodawcy.

czytaj więcej