Dokumenty

 

DEKLARACJA ŁĄCZONA -WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY; LEKARZA, PIELEGNIARKI I POŁOŻNEJ.

Kliknij tutaj, by pobrać deklarację.

DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY - LEKARZA

Kliknij tutaj, by pobrać deklarację.


DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY - PIELĘGNIARKA

Kliknij tutaj, by pobrać deklarację.


DEKLARACJA WYBORU ŚWIADCZENIODAWCY - POŁOŻNA

Kliknij tutaj, by pobrać deklarację.


REZYGNACJA Z WYBORU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Kliknij tutaj, by pobrać rezygnację.


DRUK UPOWAŻNIENIA

Kliknij tutaj, by pobrać druk.


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ,
UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA KOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Kliknij tutaj, by pobrać druk

 

 

Niezbędne dokumenty do wydania
„Karty zaopatrzenia comiesięcznego”

Pierwszorazowe zlecenie – potrzebne będzie tylko zlecenie wystawione przez lekarza.

Kolejne zlecenie:
• Dotychczasowa karta zaopatrzenia comiesięcznego za poprzedni rok.
• Nowe zlecenie – ważne tylko 30 dni.

Punkt potwierdzania zleceń:

OSOBIŚCIE:
Kujawsko-Pomorski Odział Wojewódzki NFZ 85-0008 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33
tel. 52/3252741, 52/3252814

Adres do korespondenci:
Kujawsko-Pomorski Odział Wojewódzki NFZ 85-071 Bydgoszcz, ul. Łomżyńska 33