Laboratorium

 

Laboratorium Synevo:

Tel: 668 651 659

Wyniki badań można odbierać osobiście lub za okazaniem upoważnienia, dnia następnego po godzinie 12:00 w rejestracji na II piętrze.

Lista badań refundowanych przez NFZ:

Uprzejmie informujemy :
1. Dla bezpieczeństwa Państwa danych , odbiór wyników w laboratoriach Medycznych Synevo, jest możliwy gdy:
• Pacjent zgłosi się osobiście,
• Pacjent upoważni osobę, wypełniając odpowiedni formularz, do odbioru wyników w jego imieniu.
2. Przy odbiorze wyników badań, należy okazać Dowód Osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, tak, aby personel Punktu Pobrań miał pewność , że wydaje dokumentację medyczną upoważnionej osobie.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów , wyniki badań nie mogą zostać wydane bez poprawnie wypełnionego upoważnienia.
4. Wypełnione upoważnienie do odbioru wyników należy dostarczyć do Punktu Pobrań. Upoważnienia telefoniczne, nie są akceptowane, ze względu na brak możliwości potwierdzenia tożsamości.
5. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych, informacje dotyczących wyników badań nie są przekazywane przez telefon , fax, czy za pomocą poczty e-mail.
6. Większość wyników badań płatnych można odebrać za pomocą platformy Synevo Online. Szczegółowych informacji udzieli personel Punktu Pobrań.