Laboratorium

 

Laboratorium Synevo:

Tel: 668 651 659

Czynne:

7:15 - 10:30

*Przed pobraniem nalezy okazać Dowód Osobisty

Wyniki badań można odbierać osobiście (za okazaniem dokumentu tożsamości)lub za okazaniem upoważnienia, dnia następnego po godzinie 12:00 w rejestracji na II piętrze.

Lista badań refundowanych przez NFZ:

Uprzejmie informujemy :
1. Dla bezpieczeństwa Państwa danych , odbiór wyników w laboratoriach Medycznych Synevo, jest możliwy gdy:
• Pacjent zgłosi się osobiście,
• Pacjent upoważni osobę, wypełniając odpowiedni formularz, do odbioru wyników w jego imieniu.
2. Przy badaniu i odbiorze wyników badań należy okazać Dowód Osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, tak, aby personel Punktu Pobrań miał pewność , że wydaje dokumentację medyczną upoważnionej osobie.
3. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów , wyniki badań nie mogą zostać wydane bez poprawnie wypełnionego upoważnienia.
4. Wypełnione upoważnienie do odbioru wyników należy dostarczyć do Punktu Pobrań. Upoważnienia telefoniczne, nie są akceptowane, ze względu na brak możliwości potwierdzenia tożsamości.
5. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych, informacje dotyczących wyników badań nie są przekazywane przez telefon , fax, czy za pomocą poczty e-mail.
6. Większość wyników badań płatnych można odebrać za pomocą platformy Synevo Online. Szczegółowych informacji udzieli personel Punktu Pobrań.

 

 

 

 

 

Obowiązek informacyjny RODO
Informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Spółka z o.o. w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp.2A; 89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 61, e-mail: provita@onet.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel.52 389 85 61., e-mail: ido-provita@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres - 20 lat dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

×
×
WordPress Popup Plugin