Zamów leki

Zamów leki

Już teraz możesz zamówić leki online. Odbiór recept odbywa się za okazaniem dokumentu tożsamości. Przez niniejszy formularz można zamawiać wyłącznie leki stałe. By zamówić leki należy wypełnić poniższy formularz i kliknąć u jego dołu „Wyślij”. Maksymalnie można zamówić 13 rodzajów leków.

Obowiązkowo należy wypełnić pola oznaczone gwiazdką (*). Pozostałe tylko w przypadku zamawiania większej liczby rodzajów leków.

Szanowni Pacjenci. Leki mogą być powtarzane tylko 1 x / miesiąc dlatego prosimy aby na formularzu wpisać wszystkie leki niezbędne na najbliższy miesiąc kuracji.

Powtarzanie lekarstw dotyczy tylko leków niezbędnych do kontynuacji ustalonego leczenia w chorobach przewlekłych, dobrze kontrolowanych. Pacjent powinien minimum 1 x / 3 miesiące odbyć kontrolną wizytę u lekarza.

W przypadku wątpliwości lekarz może odmówić wystawienia recepty.

  Obowiązek informacyjny RODO
  Informujemy, że:

  1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Spółka z o.o. w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp.2A; 89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 61, e-mail: provita@onet.pl

  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel.52 389 85 61., e-mail: ido-provita@wp.pl.

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  8. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres - 20 lat dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

  ×
  ×
  WordPress Popup Plugin