Rejestracja

PRZYJMUJEMY W RAMACH NFZ
Świadczymy usługi zdrowotne
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
bezpłatnie osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rejestracja w naszych przychodniach:

Przychodnia w Więcborku

Godziny rejestracji: 7:00-18:00

Numer telefonu: 52 389 71 01 

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sypniewie

Godziny rejestracji: 7:00-14:00

Numer telefonu: 52 389 20 27 

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pęperzynie

Godziny rejestracji: 7:00-11:00

Numer telefonu: 52 389 92 83 

Rejestracja czynna tylko we wtorki.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna
Poza godzinami pracy przychodni w soboty, niedziele, oraz święta, pomoc medyczną w nagłych
zachorowaniach, oraz zabiegi pielęgniarskie wykonuje:

Szpital Powiatowy im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego

NZOZ w Więcborku ul. Mickiewicza 26 89-410 Więcbork

Nr. tel.: 664-995-152