Rejestracja

PRZYJMUJEMY W RAMACH NFZ
Świadczymy usługi zdrowotne
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
bezpłatnie osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rejestracja w naszych przychodniach:

Przychodnia w Więcborku

Godziny rejestracji: 7:00-18:00

Numer telefonu: 52 389 71 01 

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku.

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sypniewie

Godziny rejestracji: 7:00-14:00

Numer telefonu: 52 389 20 27 

Rejestracja czynna w pon; wt;śr i pt.

Nocna i świąteczna pomoc medyczna
Poza godzinami pracy przychodni w soboty, niedziele, oraz święta, pomoc medyczną w nagłych
zachorowaniach, oraz zabiegi pielęgniarskie wykonuje:

Szpital Powiatowy im. dr. Adama Gacy i dr. Józefa Łaskiego

NZOZ w Więcborku ul. Mickiewicza 26 89-410 Więcbork

Nr. tel.: 664-995-152

Obowiązek informacyjny RODO
Informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Spółka z o.o. w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp.2A; 89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 61, e-mail: provita@onet.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel.52 389 85 61., e-mail: ido-provita@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres - 20 lat dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

×
×
WordPress Popup Plugin