Personel

Podstawowa opieka zdrowotna:
lek. Tomasz Mesjasz - specjalista medycyny rodzinnej , internista
lek. Anna Żurakowska - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Elżbieta Poćwierz-Laska –lekarz pediatra,
lek. Walentyna Macewicz – lekarz
lek. Mirosława Hornung - Kręcka (WOZ w Sypniewie) – lekarz pediatra
dr n. med. Mariola Osińska-Królak- specjalista pediatra, alergolog
lek. Joanna Stelmach - specjalista medycyny rodzinnej
lek. Aleksandra Kosowicz - Szymańska- specjalista medycyny rodzinnej
lek.Tatiana Baranowicz-lekarz
lek. Agnieszka Robaszewska– lekarz

Pielęgniarka koordynująca:
• mgr Bożena Szmidt

 

Poradnia ginekologiczno - położnicza:
• lek. Jarosław Bronowicz - specjalista ginekolog - położnik
• lek. Andrzej Jedynak - ginekolog - położnik

Poradnia leczenia uzależnień

• mgr Dorota Domek - specjalista psychoterapii uzależnień
• mgr Inga Przybyłowska - psycholog, specjalista terapii uzależnień
• lek. Katarzyna Szabert- Pawliszak  - psychiatra

Hospicjum domowe
Pielęgniarska opieka długoterminowa
• lek. Wojciech Iwaszko - specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej
• lek. Tomasz Mesjasz - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej
• lek. Anna Żurakowska - specjalista medycyny rodzinnej
• pielęgniarka Wiesława Gabriel
• pielęgniarka Maria Michalska
• pielęgniarka Maria Mroczkowska

Ultrasonografia (USG):
•lek. Tatiana Baranowicz

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Sypniewie

Poradnia lekarza POZ:
•lek. Mirosława Hornung - Kręcka - lekarz pediatra

•lek. Joanna Stelmach - specjalista medycyny rodzinnej

Obowiązek informacyjny RODO
Informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Provita Spółka z o.o. w Więcborku, ul. Powstańców Wlkp.2A; 89-410 Więcbork, tel. 52 389 85 61, e-mail: provita@onet.pl

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Inspektor Ochrony Danych, tel.52 389 85 61., e-mail: ido-provita@wp.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 6 ust 1 pkt d , art. 9 ust. 2 pkt c i h.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą NFZ, ZUS oraz inne uprawomocnione organy państwowe jak również podmioty z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym jest obligatoryjne, a w pozostałych jest dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania w zakresie wymaganym ustawodawstwem medycznym, a konsekwencja niepodania danych osobowych będzie odmówienie wykonania usług medycznych.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres - 20 lat dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres - 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

×
×
WordPress Popup Plugin